Zapraszamy do udziału w 12 Europejskim Kongresie MŚP w Katowicach 20-22.11.2022

Face the Challenge. Biznes w obliczu wielkich wyzwań – to hasło największego wydarzenia w Europie skierowanego dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 12. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbędzie się 20-22 listopada 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach pod Patronatem Parlamentu Europejskiego.

  1. Pierwsza edycja Europejskiego Kongresu MŚP odbyła się w 2011 roku.
  2. Tegoroczna edycja będzie skupiona wokół hasła „Face the Challenge”, które oddaje realia w jakich przedsiębiorcy muszą się odnaleźć.
  3. Na wydarzeniu będzie można posłuchać wystąpień key spekerów, wziąć udział w warsztatach i panelach dyskusyjnych oraz zasięgnąć rady ekspertów w trakcie indywidualnych konsultacji.
  4. Dodatkowo przedsiębiorcy mogą liczyć na międzynarodowe spotkania B2B z firmami z Chin i Europy.

Kongres to miejsce stworzone z myślą o przedsiębiorcach. Specjalnie dla nich wystąpią najlepsi praktycy, zostaną zorganizowane dyskusje i debaty z udziałem przedstawicieli Komisji i Parlamentu Europejskiego, najwyższych władz państwowych, ministerstw i agend rządowych. Nieprzerwanie od 2011 roku Kongres jest miejscem inspiracji, spotkań i networkingu.

– Kongres tworzy przestrzeń, w której przedsiębiorcy znajdują wiedzę, umiejętności i inspiracje do rozwoju i stawienia czoła aktualnym wyzwaniom – mówi Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, która jest organizatorem wydarzenia.

Jedenaście ubiegłych edycji zgromadziło kilkadziesiąt tysięcy uczestników w tym przedstawicieli świata biznesu, nauki, polityki i środowisk gospodarczych. W tym roku zaplanowano kilkadziesiąt wystąpień na scenie, sesji panelowych oraz szereg warsztatów i spotka z udziałem ekspertów z kraju i zagranicy.

Kongres będzie podzielony na osiem ścieżek tematycznych, w których zostaną poruszone największe obecnie problemy i wyzwania stojące przed przedsiębiorcami. „Face the Challenge” – główny temat skoncentruje się na problematyce: transformacji energetycznej i jej wyzwań, bezpieczeństwa łańcuchów dostaw, rosnących kosztów prowadzenia biznesu, niestabilnych warunków gospodarczych oraz przyszłości Polski w UE. Drugim trzonem będzie „Firma to ludzie” czyli aktualne wyzwania rynku pracy, edukacja, rozwój i przywództwo, problemy sukcesji, a także budowanie zespołów w warunkach pracy zdalnej i hybrydowej. Kolejny filar wydarzenia skupi się na prawie i podatkach – a konkretniej na: Polskim Ładzie i jego konsekwencjach, najważniejszych planowanych zmianach prawnych oraz wskazówkach jak się zabezpieczyć na trudne czasy konkretnymi zapisami w umowach.

To tylko trzy z ośmiu ścieżek tematycznych, na których skupią się eksperci Europejskiego Kongresu MŚP. Wszystkie znajdują się na stronie www.ekmsp.eu. Już teraz zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu. Udział jest bezpłatny, wystarczy zarejestrować się  na www.ekmsp.eu/. Organizatorem #EKMSP jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Zakończyliśmy formalnie projekt UMNEKO

Zakończyliśmy formalnie projekt UMNEKO („UMiejętności NEgocjacyjne i KOmunikacyjne w podnoszeniu kwalifikacji kadry uczelni wyższej”), realizowany w ramach Komponentu 1 Programu EDUKACJA: „Kształcenie Kadry Szkół Wyższych” finansowanego przez Fundusze EOG.Oferta szkolenia umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych skierowana była do kadry akademickiej i administracyjnej PŚ, chcącej inwestować w swój rozwój zawodowy i osobisty. Zajęcia prowadziła dr Aldís G. Sigurðardóttir, wysokiej klasy ekspertka reprezentująca islandzkiego partnera projektu firmę ZOPA ehf., a jednocześnie doświadczony czynny uniwersytecki pracownik akademicki.Doskonałe umiejętności komunikacyjne są kluczowe dla udanej współpracy, rozwiązywania problemów i przy negocjacjach w pracy zawodowej i życiu prywatnym. Zdolność do udanych negocjacji opiera się na połączeniu umiejętności analitycznych i interpersonalnych, będących kluczem dla osiągania satysfakcjonujących wyników działań w dzisiejszym – coraz bardziej globalnym – świecie nauki i biznesu.Celem szkolenia było dostarczenie zestawu ram koncepcyjnych oraz praktycznych narzędzi do rozwijania umiejętności i kompetencji, a przez to do stania się skutecznymi negocjatorami. Nacisk został położony na koncepcję zachowań ekonomicznych oraz różne style i strategie negocjacji. Kurs pozwolił zdobyć wiedzę i praktykę z najczęstszych taktyk i metod negocjacyjnych stosowanych w celu uzyskania zgody, tak aby osiągać efekty typu win-win. Intensywny cykl całodniowych zajęć dla kilkunastoosobowej grupy uczestników, został przeprowadzony w formie stacjonarnej w Gliwicach w dniach 27-29/06/2022. Uwieńczeniem szkolenia było przyznanie stosownych certyfikatów, potwierdzających osiągnięcie oczekiwanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji. Językiem roboczym szkolenia był j. angielski.Wnioski i recenzje uczestników szkolenia oraz ich percepcja programów oferowanych w ramach Funduszy EOG, zostały zebrane po zakończeniu kursu poprzez wypełnienie ankiety online, której wyniki utwierdzają w przekonaniu o potrzebie działań dążących do poszerzania zakresu kompetencji miękkich.Jako pomysłodawca i koordynator projektu UMNEKO, dziękujemy wszystkim uczestnikom szkolenia za ich zainteresowanie i udział, a osobom współpracującym przy realizacji projektu za ich pomoc i zaangażowanie. Do następnego pomysłu i projektu!