IX Międzynarodowa Konferencja Nauki Społeczne i Techniczne


Szczegóły wydarzenia

  • Date:

IX Międzynarodowa Konferencja „Nauki społeczne, medyczne i techniczne – zakres współpracy na rzecz rozwiązywania problemów zdrowotnych” 28-29 wrzesień 2019 roku

ORGANIZATORZY:

Politechnika Śląska w Gliwicach
Międzynarodowe Centrum Badań Interdyscyplinarnych

Zapraszamy reprezentantów wszystkich dyscyplin, wchodzących skład nauk społecznychhumanistycznych, technicznychmedycznych, ekonomicznych, technicznych  – przedstawicieli nauki praktyki do wspólnych rozważań na temat rozwiązywania problemów zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy zawodowej.

Celem każdej z organizowanych konferencji z tej serii, jest stworzenie możliwości prezentacji rezultatów badań, nawiązania interdyscyplinarnej współpracy naukowej, wymiana myśli badaczy zainteresowanych zachodzącymi we współczesnym świecie zmianami społecznymi i technologicznymi. Integrowanie środowiska akademickiego, systemowość wypracowanych rozwiązań oraz interdyscyplinarność zagadnień uważamy za jedyny, dobry kierunek dla rozwoju nauki.

Serdecznie zapraszamy do spotkania i wspólnej refleksji!
Małgorzata Dobrowolska – Organizator Konferencji