Ochrona Zdrowia

MBA Ochrona Zdrowia / MBA Health Care 

Program MBA Ochrona Zdrowia został przygotowany w oparciu o standardy jednej z 3 najbardziej prestiżowych, światowych akredytacji AMBA (Association of Master of Business Administration). Obecnie poddawany jest akredytacji BGA, co umożliwia absolwentom uzyskanie dyplomu o uznanej, międzynarodowej randze. Absolwent Master of Business Administration o profilu Ochrona Zdrowia nabywa interdyscyplinarne, zaawansowane kompetencje menedżerskie.

Poza standardową 550 godzinną ścieżką dydaktyczną menedżerską, program zaznajamia z zagadnieniami:

 • ochrony zdrowia w Polsce, UE i na świecie, polityką ochrony zdrowia – uwarunkowaniami społecznymi, demograficznymi, prawnymi i ekonomicznymi,
 • inżynierskim wspomaganiem medycyny,
 • nowymi technologiami w ochronie zdrowia,
 • medycyną spersonalizowaną i medycyną 2.0,
 • rynkiem usług medycznych publicznych i niepublicznych, standardami międzynarodowymi w kształtowaniu rynku usług medycznych,
 • prawną odpowiedzialnością menedżera podmiotu leczniczego, prawnymi aspektami działalności podmiotów leczniczych,
 • źródłami finansowania w placówkach leczniczych, finansowaniem działalności podmiotów leczniczych i kontraktowaniem świadczeń,
 • kierunkami usprawnień w ochronie zdrowia,
 • zarządzaniem jakością i akredytacją w ochronie zdrowia,
 • organizacją i funkcjonowaniem rynku ochrony zdrowia w Polsce – koordynowana i generacyjna ochrona zdrowia,
 • ryzykiem i zarządzaniem ryzykiem w podmiotach leczniczych.

Ścieżka specjalizacyjna obejmuje 120 godzin dydaktycznych, w tym wizyty studyjne w krajowych i zagranicznych firmach oraz spotkania z uznanymi autorytetami. Standard nowatorskich metod uczenia obejmuje także learning by doing, gry menedżerskie, design thinking, case studies i inne interaktywne formy zajęć. 

Studia realizowane będą na terenie kampusu PŚ w Zabrzu i Gliwicach. Partnerami przedsięwzięcia jest Philips Polska. 

link do rekrutacji: https://irk.polsl.pl/pl/offer/REK2020_2021L_POD/programme/MCBI-MBAOZ/?from=registration:REK2020_2021L_POD