Koordynator administracyjny kół naukowych – mgr inż. Agnieszka Deja

Pani mgr inż. Agnieszka Deja ukończyła studia magisterskie w Politechnice Śląskiej na dawnym Wydziale Górnictwa i Geologii. W czasie studiów była zaangażowana w działalność Geodezyjnego Koła Naukowego „Agrimensor”. W trakcie studiów otrzymywała stypendium naukowe dla najlepszych studentów. Obecnie swoja działalność kontynuuje w ramach kół naukowych, na zasadach wolontariatu wspierając studentów w pracach zarówno administracyjnych, jak i badawczo-projektowych.

W 2012 roku rozpoczęła pracę w Politechnice Śląskiej, w Dziekanacie Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Praca jej była związana z obsługą studentów studiów I i II stopnia oraz doktorantów. W 2017 roku rozpoczęła pracę w Sekretariacie Prorektora ds. Nauki i Rozwoju. Na nowym stanowisku zdobyła kolejne doświadczenie w pracy administracyjnej, poznała strukturę organizacyjną Uczelni oraz jej specyfikę, mającą związek z obecnymi zainteresowaniami naukowymi (od 2020 roku kontynuuje pracę w nowo utworzonym Kolegium Studiów). Ma opublikowane 2 artykuły IF, kilka wystąpień na konferencjach międzynarodowych.

W trakcie 15 lat pracy zawodowej kończyła liczne szkolenia oraz kursy, które poszerzały jej doświadczenie i wiedzę. Aktualnie jest uczestniczką 2 poziomu Akademii Dyplomacji.