Koordynator prac badawczych i publikacyjnych – mgr inż. Anna Pieloch

Absolwentka studiów z zakresu Zarządzania i Marketingu Politechniki Opolskiej, w specjalności Komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją, w trakcie których ukończyła semestr studiów na zagranicznej uczelni w ramach programu Erasmus+. Dzięki  wynikom w nauce beneficjentka stypendium rektora. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Nadzoru kontroli i audytu w gospodarce i administracji publicznej oraz studia Akademia Menedżera
Doświadczona w pracy w strukturach uczelni wyższej, w której pracuje od 2009 r. Od 6 lat Kierownik Biura Obsługi Badań Naukowych Politechniki Opolskiej. Od 10 lat wspomaga naukowców w procesie aplikowania o środki na badania naukowe oraz w ich rozwoju naukowym. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki. Posiada praktykę w obsłudze systemu klasy ERP, z którym zapoznawała się już w trakcie studiów będąc członkiem studenckiego koła naukowego. Członek komitetu organizacyjnego konferencji krajowych, prelegent międzynarodowej konferencji „Teaching and Learning of international students in Ukraine. Challenges and perspectives”. Brała udział w szeregu wyjazdów do zagranicznych  instytucji szkolnictwa wyższego  w takich krajach jak Czechy, Grecja-Kreta, Włochy-Sardynia, Malta, Serbia, Słowacja, Ukraina.
Obecnie doktorantka w Szkole Doktorów Politechniki Śląskiej w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości. Prezes koła naukowego działającego przy Międzynarodowym Centrum Badań Interdyscyplinarnych Politechniki Śląskiej „CZYNNIK LUDZKI W PRZEMYŚLE”
Interesuje się komputerowym wspomaganiem zarządzania, wspomaganiem procesów, pracy i rozwojem technologicznym, w tym koncepcją IV rewolucji przemysłowej. Ciekawa zmian dotykających czynnika ludzkiego jakie przyniesie nam idea przemysłu 4.0. Menadżer z wykształcenia, praktykująca na co dzień partycypacyjny i relacyjny styl kierowania. Spełnia się w pracy z ludźmi, jest kapitanem dla swojego zespołu. Najważniejsze są dla niej dobre relacje, właściwa motywacja i zadowolenie współpracujących ze sobą ludzi oraz wysokie wyniki pracy.