Z-ca Dyrektora ds. promocji i komunikacji – mgr Iwona Flanczewska-Rogalska

Ponad 20 lat dziennikarka TVP SA , związana z katowickim oddziałem firmy. Reporter, prezenter, wydawca programu informacyjnego Aktualności i Wiadomości I Programu TVP, publicysta.

W latach 2010-2016 kierownik sekcji audycji informacyjnych w TVP Katowice i autorka cotygodniowego, programu społeczno-politycznego Forum Regionu (nagroda specjalna Silesia Press 2014 r). Od 2015 r. wydawca ogólnopolskiego programu Głos Regionów w Telewizji Regionalnej. Autorka  wielu cykli audycji z zakresu tematyki społecznej z obszaru rynku pracy, w tym dotyczących osób niepełnosprawnych (nagroda Głównego Inspektora Pracy, Nagroda BCC Ostre Pióro).

Autorka i prowadząca  cykliczne programy poświęcone dziedzictwu przemysłowemu woj. śląskiego.

Wykładowca akademicki, do dziś związana z Uniwersytetem Śląskim i Politechniką Śląską. W przeszłości współpracowała z  Wyższą Szkołą Biznesu i GWSH.

Trener medialny z zakresu wystąpień publicznych i współpracy z mediami. Konferansjer. Przez lata aktywnie włączała się w proces walki o podniesienie jakości życia osób z zaburzeniami słuchu poprzez współorganizację i prowadzenie Międzynarodowych Kongresów Integracyjnych na Rzecz Osób Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach i Częstochowie w 2012 r oraz współorganizację i prowadzenie 4 konferencji merytorycznych w ramach systemowego projektu Kompetencje Nauczyciela Gwarancją Optymalnego Rozwoju Dziecka. Blisko współpracowała z katowicką Fundacją In Corpore.

Od 2016 związana zawodowo z Politechniką Śląską, w której rozwinęła uczelnianą telewizję internetową TV POLSL, a od stycznia 2018 roku szefuje Biuru Promocji. Członkini uczelnianej Rady ds. Promocji oraz Rady Programowej Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej.